Betrouwbaarheid online shops

Doorgaans is online shoppen een zeer eenvoudige, betrouwbare en veilige manier van winkelen. Echter brengt het steeds toenemende aanbod aan webshops de nodige oplichters met zich mee. Webshoptop laat u zien wat herkenningspunten van online oplichters zijn.

Welke gegevens?

De mate van beschikbaarheid van gegevens op een website kan veel zeggen over de betrouwbaarheid. Wanneer er sprake is van een duidelijk telefoonnummer, adresgegevens en andere contactmogelijkheden dan kunt u ervan uitgaan dat er sprake is van een betrouwbare organisatie. Bovendien helpt het vermelden van een KVK en BTW nummer hierin.

Problemen in Nederland

Uit onderzoek blijkt dat maar liefst 25% van de Nederlandse bevolking doorgaans moeilijkheden ondervindt bij het online shoppen. Met name de informatie op websites wordt moeilijk gevonden. Dit kan tal van diverse oorzaken hebben. Het is noodzaak websites toegankelijker te krijgen voor online consumenten om snel verloop terug te doen dringen. Zo zullen websites die doorgaans worden bezocht door een zeer diverse doelgroep de focus moeten verleggen naar het creëren van toepasbare oplossingen zodat de website en eventuele webshop toegankelijk wordt voor al haar gasten.

Gebruiksgemak websites

Het zou niet moeten uitmaken van welke internetbrowser er gebruik wordt gemaakt en of een bezoeker een mogelijke handicap heeft. Echter zijn vandaag de dag veel websites niet afgestemd op hun doelgroep. Er zijn namelijk tal van voorbeelden van online webshops die niet beschikbaar zijn voor mensen die slechtziend zijn of een motorische handicap hebben. Het is aan webshops de taak om mee te gaan met de digitalisering van deze tijd, waarin gebruiksvriendelijkheid garant staat voor een positief en bovendien betrouwbaar imago bij haar bezoekers en (potentiële) consumenten.

Internetfraude

Er doen zich dagelijks tal van diverse vormen van internetfraude voor. Het onderwerp krijgt hierdoor ook steeds meer media-aandacht. Deze vorm van oplichting kan ook u overkomen. Webshoptop hoopt u middels tips en informatie op deze website te behoeden voor de gevaren van internetfraude.